E-Fatura İptali

e-Fatura düzenlemesi yapan mükellefler bulunan alanları doğru doldurmaya ve kaydetmeye dikkat etmelidirler çünkü gönderilen her e-Fatura Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından kontrol edilmektedir. Mali mühürle veya e-imza ile mühürlenip karşı tarafa gönderilen e-Faturanın iptali söz konusu değildir. e-Fatura, faturayı gönderen tarafından iptal edilemez, yalnızca faturanın gönderildiği kurum tarafından, 7 gün içinde iptal edilebilir.

E-Fatura, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından uygulamaya geçirilmiş elektronik fatura uygulamasıdır. Kağıt fatura ile aynı hukuki niteliklere sahiptir. e-Fatura oluşturulurken Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenmiş olan sabit veri formatı ve standartların kullanılması zorunludur. e-Fatura uygulaması sadece mükelleflerden iki tarafın da uygulamaya dahil olması durumunda kullanılabilir.

Temel e-Fatura Nasıl İptal Edilir?

Temel e-Fatura, genellikle hizmet sektöründe kullanılan, alıcı tarafından onay veya ret beklemeyen ve sistem tarafından otomatik onaylanan bir e-Fatura çeşididir. 05.03.2019 tarihinde, temel e-Faturanın iptali ile ilgili Gelir İdaresi Başkanlığı, internet sitesinden “e- Fatura İptal Portalı” yayınlamıştır.

Temel e-Faturalara sadece Türk Ticaret Kanunu’nun 18. maddesinin 3. fıkrasında belirtilen harici yollarla itiraz edilebilmektedir. Yayınlanan e-Fatura İptal Portalı ile e-Fatura sistemi üzerinden iptal işlemleri yapılabilecektir. Bu işlem ile faturayı gönderene ret yanıtı iletilecek ve sistem içinde itiraz olarak kabul edilecektir.

Temel e-Faturalar için sistem içi itiraz yöntemi dışında harici yollarla itiraz da edilebilir. Ancak bu yol tercih edildiği takdirde elektronik ortamda bu faturaların takibi mümkün olmayacaktır ve tarafların bu belgeleri yasal işlemlerde kullanılabilmesi için muhafaza etmesi gerekecektir. Bu açıklamalara bakıldığı zaman e-Fatura İptal Portalı’nda sistem içi itiraz yöntemi daha kolay bir yöntem olarak görülebilir.

Temel e-Faturaların sistem üzerinden iptal edilebilmesi için e-Fatura İptal Portalı üzerinden faturayı düzenleyen tarafın fatura numarası ve fatura tutar bilgilerini imzalayıp fatura iptal talebini alıcıya göndermesi, ardından alıcının bu iptal talebini onaylaması gerekir. Alıcının fatura iptaline onay vermemesi durumunda e-Fatura sistem üzerinden iptal edilmemiş sayılacak ve geçerli fatura olarak kabul görecektir.

Ticari e-Fatura Nasıl İptal Edilir?

Ticari e-Faturanın temel e-Faturadan farkı, alıcıya onay ve ret seçeneklerinin sunuluyor olmasıdır. Bu farktan dolayı ticari e-Fatura daha çok ticari işlemler için kullanılır. Ticari e-Faturanın alıcı tarafından kabul veya reddedilmesi için sunulan süre 8 gündür. Eğer 8 gün içinde alıcı herhangi bir işlem yapmazsa fatura otomatik olarak kabul edilir.

Kabul edilen ticari e-Faturayı reddedebilmek için alıcının, KEP sistemi üzerinden faturayı gönderene yazı göndermesi gerekir. Fatura göndericisinin ve alıcısının anlaşması sonucunda iki taraf da bu yazıyı arşive ekler ve fatura iptali gerçekleştirilmiş olur.