E-Mutabakat

Çalıştığınız tedarikçi ve müşterilerle yaptığınız BA-BS, cari hesap, tevkifat ve fatura mutabakatlarda posta, telefon ya da faks kullanarak zaman kaybetmek yerine e-Mutabakat sistemi üzerinden kolayca e-posta, SMS ya da faks gönderin, cevapları dijital olarak toplayın. Zaman kazanın.